Echeveria
General Information   |   Species   |   Hybrids   |   Cultivars   |   Unidentified species

Brudburg Van Keppel ‘부룻버그’

Syn.: Brudburgii (n.ill.), in “Liste des plantes grasses des Cèdres”, 1949.


Short description : “Rosette acaulescent, 10-15 cm diameter, offsetting at the base; 30-50 leaves, 5 – 10 cm long, 1 – 1,5 cm wide, 0,5 cm thick, oblong, acuminate, ventrally flat to slightly convex, dorsally convex; inflorescence 25 cm long, reddish green, upright; Corolla salmon-pink at base, upper part and inside yellow, apex reddish.”


Echeveria ‘Brudburg’  van Keppel   nov. cv.


By J.C. van Keppel


I have got this Echeveria hybrid indirectly via the South of France. It has a regular grey-green rosette. In the Liste des Plantes Grasses 1949:24 of the Botanical Garden of Les Cèdres, St. Jean-Cap-Ferrat, where the plant presumably comes from, it is mentioned as Echeveria Brudburgii L. Cass?, though without any description. This name is invalid. In order to save this name – which can be found in numerous collections – I here describe the plant as Echeveria cv ‘Brudburg’ – omitting the two “ ii “ - thus not offending against nomenclatural rules.
I have not been able to find any information concerning the origin of this hybrid neither did I succeed in producing it myself. I am certain that Echeveria elegans has been a part in this crossing, but I have not been able to trace the other parent. Possibly this is not a F 1 hybrid. Echeveria ‘Brudburg’ is – as far as I have seen – sterile, but it is offsetting at the base.
Echeveria ‘Bradburyana’ – an US hybrid – differs clearly from E. ‘Brudburg’ in having small rosettes on short stems; it is related to E. ‘Graessneri’ (E. derenbergii x E. pulvinata).Echeveria cv ‘Brudburg’ van Keppel nov.cv.


Parents and breeder unknown. Type: No. 6316. coll. Van K.


Rosette
: acaulescent or with a short stem, 10 – 15 cm in diameter, often offsetting at the base.


Leaves:
glabrous, 30 – 50, dense rosette, first upcurved, later spreading to recurved, 5 – 10 cm long, 1 – 1,5 cm wide, 0,5 cm thick, oblong, acuminate, ventrally flat to slightly convex, dorsally convex, slightly narrowing towards base; colour dull green, but so strongly pruinose that it looks like grey-green, sometimes reddish tinged, tips acute, red, leaf margins translucent white, glabrous, sometimes with short tips at lateral margins.


Inflorescence
: 25 cm long, reddish green, upright; bracts mostly numerous, 1 – 2 cm long, appressed, with a broad, dentate spur. Flower disposition: simple or double cincinnus with 5 -6 well spaced flowers, first nodding, upright when faded.


Corolla
salmon-pink at base, upper part and inside yellow, apex reddish, almost not spreading, 13 mm long, 10 mm wide; after flowering the tops of the petals are contracted and the spent flowers become triangular. Sepals large, reddish, unequal in length, spreading or recurved, up to 1,5 cm long. Pedicel 1 -3 cm long, sometimes with 2 bracts up to 9 mm long, but mostly without any. Carpel and style green.


Flowering time: May.


(Translated from the Dutch by Margrit Bischofberger)Echeveria 'Brudburg' (Photo and Collection J.C. van Keppel) Original text in Dutch : Echeveria 'Brudburg' van Keppel nov. cv. Deze, door haar regelmatig gevormde grijsgroene rozetten, opvallende Eche-veria-hybride, ver.kreeg ik in 1963 langs een omweg uit Zuid Frankrijk. In de Lisle des Plantes Grasses 1949 : 24 van de Jardin Botanique des Cedres te St. J«a.n-Cap-Ferrat, wdaruit de plant vermoedelijk afkomstig is, wordt de plant vermeld als Echeveria Brudburgii L. Cass.?, echter zonder enige beschrijving. Deze naam is dus volgens de nomenclatuurregels ongeldig. Om echter deze. in vele collecties ingeburgerde naam zoveel mogelijk te handhaven, zonder met de boven genoemde regels in conflict te komen, beschrijf ik de plant hier als Echeveria cv. 'Brudburg', dus met weglatlng van II. Over de herkomst van deze hybride heb ik in de literatuur niets kunnen vinden, noch is hij ooit in mijn eigen kruisingsproeven ontstaan. Het is wel met zekerheid aan te nemen dat Echeveria elegans een werkzaam aandeel in net ontstaan van deze hybride heeft gehad, maar wat de andere ouder was heb ik niet kunnen vaststellen; mogelijk is deze plant zelfs geen Ft - hybride. Echeveria 'Brudbrug' Is, althans naar mijn ervaring, zelfsteriel, maar vormt aan de basis zijscheuten, die voor vermeerdering kunnen dienen. De in de U.S.A. voorkomende Echeveria cv. 'Bradburyana', verschilt duidelijk van E. 'Brudburg' door zijn kleine rozetten op korte stammetjes en is verwant aan Echeveria x graessneri (E. derenbergii x E. pulvinata).


Echeveria cv. 'Brudburg' van Keppel nov. cv.

Ouders en winner onbekend. Type:  No. 6316, coll. van K

.
Rozet stamloos of zeer kortstammig, 10-15 cm in doorsnee, meestal spruitend aan de basis.

Bladeren kaal,  30-50, dicht opeenstaand, aanvankelijk opgebogen,  later afstaand tot teruggebogen, 5-10 cm lang, 1-1,5 cm breed, 0,5 cm dik, langwerpig, aan de top toegespitst, bovenzijde vlak of iets gewelfd, onderzijde gewelfd, bladvoet slechts weinig versmald; klerfr matgroen, sterk wit bedauwd en daardoor grijsgroen lijkend, soms iets roodachtig verkleurend; scherpe rode spits aan de top, bladrand doorschijnend wit, glad, soms met korte spitsjes aan de zijranden.
    Bloemstengel 25 cm lang, roodachtig groen, rechtop staand, schutbladen meestal vrij talrijk en vrij groot, 1-2 cm lang, aaniiggend, met brede, getande spoor. Bloeiwijzc ccn enkelvoudige of dubbele schichl met 5-6 ver ult elkaar staande knikkende bloemen, die na de bloei omhoog staan; bloemkroon zalm-rose aan de basis, aan de top en binnenzijde geel, de top van de bloemslippen roodachtig, nauwelijks uitstaand, 13 mm lang, 10 mm breed; na de bloei trek-ken de toppen van de bloemslippen samen, waardoor de uitgebloeide bloe­men driehoekig wordcn. Kelkbladen groot, roodachlig, ungelljk van lengte, afstaand of teruggebogen, de grootste tot 1,5 cm lang. Bloemsteeltjes 1-3 cm lang, soms met twee bracteoleh tot 9 mm lang, maar meest ontbrekend. Vruchtbeginselen en stijlen.groen. Bloeitijd mei.
Summary

Discussed and described is a fine old hybrid of unknow origin and widely distributed in European collections as Echeveria brudburgii. There is no valid description (nomen nudum) and to validate the name of this plant according to the International Code of Nomenclature for cultivated plants, I name the plant Echeveria cv. 'Brudburg1. J.  C    van  Keppel,   jonkerlaan   14.  Wassenaar    < back